Descrición da actividade


Título

Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Cooperación e colaboración, construción conxunta de coñecemento.

Interlocutor/a e referente na comunidade educativa - Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1802046
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  12/02/2019  -  27/02/2019
Data límite de inscrición: 08/02/2019
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018

Criterios de selección

Os criterios do Plan Anual de Formación

Obxectivos

1.Identificar os distintos bens e servizos públicos e coñecer o seu valor económico e repercusión social.

2.Recoñecer as diferentes fontes de financiamento dos bens e servizos públicos, especialmente as fontes fiscais.

3.Interiorizar as actitudes de respecto polo que é público e, polo tanto, financiado co esforzo de todos e utilizado en beneficio común.

Contidos

1.A educación cívico-tributaria como educación en valores e a súa integración na LOMCE.

2.O programa de educación cívico-tributaria na Axencia Tributaria. Actividades desenvolvidas e estratexias de futuro.

3.O Portal de Educación Cívico-Tributaria na Internet.

4.Para que son os impostos?

5.Quen paga os impostos?

6.Que impostos hai?

7.Que son as aduanas?

8.Quen recada os impostos e controla as aduanas?

9.Desde cando hai impostos?

10.Coñecementos básicos do contribuínte na Internet.

11.Aplicación práctica docente.

12.Resumo, conclusións a avaliación do curso polas persoas participantes. Cuestionarios para a mellora do deseño e desenvolvemento do programa e dos cursos.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Varela Tato, María Esther

Enderezo Electrónico:  cafi.fp@edu.xunta.es