Descrición da actividade


Título

Xornadas de actualización fiscal. Curso 2018-2019

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1802048
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  06/02/2019  -  13/02/2019
Data límite de inscrición: 20/01/2019
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas:  30

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Ciclos formativos
  •   + Administración e xestión
        # Ciclos formativos de grao medio
        # Ciclos formativos de grao superior

Corpos e especialidades

511101 - Catedráticos de ensino secundario. Administración de empresas

590101 - Profesores de ensino secundario. Administración de empresas

591222 - Profesores técnicos de formación profesional. Procesos de xestión administrativa

Temas e subtemas

Plan anual - 2016-2017
Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019

Criterios de selección

Os xerais do plan anual

Obxectivos

1.Analizar as novidades da normativa fiscal para o ano 2019.

2.Confeccionar a documentación utilizable.

3.Realizar supostos prácticos de aplicación.

Contidos

1.Análise das modificacións principais na normativa fiscal para o ano 2019.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Varela Tato, María Esther

Enderezo Electrónico:  cafi.fp@edu.xunta.es