Descrición da actividade


Título

Encontros de educación infantil e educación primaria. Curso 2018-2019

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Programación, seguimento e avaliación.

Investigador/a e innovador/a - Investigación formativa. TAC. Alfabetización mediática e informacional.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1803008
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  11/05/2019  -  11/05/2019
Data límite de inscrición: 30/04/2019
Lugar: Auditorio Abanca, Preguntoiro s/n (Santiago de Compostela)
Prazas:  225

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2016-2017
Plan anual - 2017-2018

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Analizar a situación do ensino en educación infantil e educación primaria na actualidade.

2.Coñecer materiais, recursos e estratexias metodolóxicas.

3.Propiciar o intercambio de experiencias e a colaboración entre o profesorado.

Observacións

Ofertarase servizo de ludoteca (idades entre 3-12 anos) para quen o solicite. Deben enviar correo electrónico a: eipopote@popote.es, sinalando no asunto "Servizo de ludoteca G1803008 Encontros Educación Infantil e Primaria" e no corpo do correo a idade, nome completo do(s) menor(es) e teléfono de contacto. Data límite solicitude: 6 Maio . Non se aceptarán solicitudes máis aló da referida data

Contidos

1.O currículo de educación infantil e educación primaria e as competencias clave.

2.Concepción de diversidade, detección e acción.

3.Estratexias e metodoloxías.

4.Experiencias educativas de éxito.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Vieites Salvado, María Carmen

Enderezo Electrónico:  mcvieites@edu.xunta.gal

Programa

programa_falamos de escola-3.pdf