Descrición da actividade


Título

Introdución ao EVA E-Dixgal

Competencias profesionais

Competente en TIC - Ferramentas institucionais.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1802056
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  18/02/2019  -  28/02/2019
Data límite de inscrición: 15/02/2019
Lugar:  CAFI C/Lamas de Abade s/n.
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Coordinadores E-dixgal. Profesorado de cursos E-dixgal. Profesorado de centros E-dixgal. Profesorado de centros Abalar. Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Familiarizar ao profesorado co entorno virtual de aprendizaxe do proxecto E-DIXGAL.

2.Publicar recursos e actividades no EVA, tanto de produción propia como procedentes da oferta editorial.

3.Mostrar as posibilidades do EVA para a avaliación e a comunicación co alumnado.

Contidos

1.O entorno virtual de aprendizaxe.

   1.1.Introdución. Xeralidades do proxecto E-DIXGAL.

   1.2.EVA online. Funcionalidades xerais.

   1.3.EVA offline. Funcionalidades xerais.

2.Os recursos.

   2.1.Recursos externos.

   2.2.Recursos propios.

3.As actividades.

4.A avaliación no EVA.

5.Ferramenta de autor.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Ramberde Sexto, María Dolores

Enderezo Electrónico:  cafi.zona5@edu.xunta.es