Descrición da actividade


Título

Formación avanzada no EVA E-Dixgal

Actividade precedente

Introdución ao EVA E-Dixgal

Tipo precedencia: Nivel anterior

Competencias profesionais

Competente en TIC - Ferramentas institucionais.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1802057
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  14/02/2019  -  14/03/2019
Data límite de inscrición: 12/02/2019
Lugar: Santiago de Compostela. CAFI. Lamas de Abade s/n
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Coordinadores E-dixgal. Profesorado de cursos E-dixgal. Profesorado de centros E-dixgal. Profesorado de centros Abalar. Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Familiarizar ao profesorado co entorno virtual de aprendizaxe do proxecto E-DIXGAL.

2.Publicar recursos e actividades no EVA, tanto de produción propia como procedentes da oferta editorial.

3.Mostrar as posibilidades do EVA para a avaliación e a comunicación co alumnado.

Contidos

1.Uso avanzado do entorno virtual de aprendizaxe.

2.Recursos avanzados, tanto externos como propios.

3.Xestión e desenvolvemento de actividades.

4.A avaliación no EVA. Xestión avanzada.

5.Uso e posibilidades da Ferramenta de autor.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Río Rey, Marta

Enderezo Electrónico:  cafi.zona3@edu.xunta.es