Descrición da actividade


Título

Xornada de formación dos EDLG. Sumando espazos, espallando lingua

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbal: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Investigador/a e innovador/a - Realización e execución de propostas.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802065
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  26/01/2019  -  26/01/2019
Data límite de inscrición: 24/01/2019
Lugar: Pazo de San Roque en Santiago de Compostela
Prazas:  100
Observacións prazas: 
Prioridade para o¿profesorado que exerza a función de coordinador/a dos EDLG

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Os do plan anual de formación do profesorado

Obxectivos

1.Coñecer formas innovadoras de promover o uso e valoración da lingua galega en distintos espazos e ámbitos de uso e a través de diversas canles e formatos

2.Descubrir novas ferramentas, recursos e materiais para utilizar no eido da dinamización lingüística

3.Intercambiar e expandir as experiencias dos equipos de dinamización da lingua galega que se están a desenvolver nos centros educativos

Contidos

1.Dinamización da lingua vinculada á conservación da toponimia e de todo o patrimonio cultural.

2.Experiencias innovadoras dos equipos de dinamización lingüística dos centros educativos: a dinamización da lingua galega en distintos espazos e ámbitos de uso.

3.Experiencias innovadoras dos equipos de dinamización lingüística dos centros educativos: a dinamización da lingua galega a través de distintas canles, vías e formatos de difusión.Prerrequisitos

Prioridade para o profesorado que exerza a función de coordinador/a dos equipos de dinamización da lingua galega


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal

Programa

EDLG.pdf