Descrición da actividade


Título

Igualdade e retos

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Xestión da participación e implicación en proxectos comúns.

Interlocutor/a e referente na comunidade educativa - Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802070
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/03/2019  -  09/03/2019
Data límite de inscrición: 07/03/2019
Lugar: EGAP- Santiago de Compostela
Prazas:  250

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Os criterios establecidos no Plan de Formación.

Obxectivos

1.Afondar no modelo coeducativo e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas educativas.

2.Coñecer prácticas educativas sobre igualdade que se desenvolven en centros educativos.

3.Visibisibilizar referentes femininos en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.

Observacións

Ofértase servizo de ludoteca para nenas/os de 3 a 12 anos previa solicitude a eipopote@popote.es, antes do venres 8 de marzo, debe indicarse no asunto "Servizo de ludoteca igualdade" e no corpo do correo idade,nome completo da/o nena/o e teléfono de contacto.

Contidos

1.O modelo coeducativo.

2.Boas pácticas educativas en igualdade.

3.A muller como referente en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rego Murias, María de los Ángeles

Enderezo Electrónico:  marianrego@edu.xunta.gal

Programa

G1802070 programa_definitivo.pdf