Descrición da actividade


Título

DALF. Alianza francesa. Nivel C1

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802072
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  27/05/2019  -  21/06/2019
Data límite de inscrición: 15/04/2019
Lugar: CIFP Compostela (aulas 103 e 206), Lamas de Abade, Santiago de Compostela
Prazas:  35
Observacións prazas: 
Proba para que o profesorado acredite o seu nivel en lingua francesa.

Horas totais

Horas presenciais: 3
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2020-2021

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar a competencia en idioma francés do profesorado para impartir na lingua estranxeira áreas como materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos.

2.Acadar o nivel C1 do MECRL nas catro destrezas lingüísticas: comprensión e expresión orais e comprensión e expresión escritas.

3.Consolidar estruturas e fórmulas necesarias para a impartición da materia non lingüística en francés no contexto docente.

Observacións

É unha proba para acreditar ao profesoado co C1. Consta de 2 partes: PROBA ORAL- 1h de preparación e 20mins co examinador/a (aprox.) Calquera día entre o 27 maio e 21 xuño. Lugar: Alianzas Francesas da Coruña, Vigo ou Santiago. PROBA ESCRITA-de 9:30 a 13:45 (4 xuño). Lugar: CIFP Compostela, Santiago. Acceso Aula virtual. Entrade como convidado/a. Contrasinal: DALF2019

Contidos

1.Nivel C1 do MCERL.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Torres Soto, Juana

Enderezo Electrónico:  juana.torres@edu.xunta.gal