Descrición da actividade


Título

Apprendimento basato su progetto

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbal: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1903002
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/11/2019  -  09/11/2019
Data límite de inscrición: 06/11/2019
Lugar: Santiago de Compostela - CAFI
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511013 - Catedráticos de ensino secundario. Italiano

512012 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Italiano

590013 - Profesores de ensino secundario. Italiano

592012 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Italiano

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Obxectivos

1.Coñecer a fundamentación teórica e os principios da ensinanza baseada en proxectos.

2.Desenvolver estratexias de ensinanza vencelladas coa aprendizaxe cooperativa, a socialización crítica e o uso das TAC.

3.Promover a capacitación do profesorado a través do deseño e posta en práctica de proxectos de aprendizaxe.

Contidos

1.A aprendizaxe baseada en proxectos: prácticas de referencia.

2.Preguntas, problemas e retos.

3.Presentación das ferramentas útiles para a creación dun ABP e a súa promoción.

4.Presentación de rúbricas de avaliación, autoavaliación e coavaliación.Prerrequisitos

A actividade impartirase en italiano.


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal