Descrición da actividade


Título

Erfolgreiches Lesen und Sprechen auf Deutsch

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbal: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1903003
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/11/2019  -  09/11/2019
Data límite de inscrición: 06/11/2019
Lugar: Santiago de Compostela - CAFI
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511012 - Catedráticos de ensino secundario. Alemán

512001 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Alemán

590012 - Profesores de ensino secundario. Alemán

592001 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Alemán

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Obxectivos

1.Introducir os docentes nas técnicas de lectura que facilitan a mediación lingüística e cultural.

2.Conseguir fluidez á hora de expresarse en alemán.

3.Lograr capacidade de cooperar en alemán.

Contidos

1.Os distintos modelos de técnicas de lectura facendo fincapé nos tipos de lectura que fomentan a cooperación e mediación.

2.Técnicas de lectura base para o desenvolvemento da competencia oral.

3.Ferramentas e actividades tanto a docentes como a alumnado.Prerrequisitos

A actividade impartirase en alemán.


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal