Descrición da actividade


Título

Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía

Actividade precedente

Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Foniatría e ortofonía

Tipo precedencia: Curso modificado

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1901050
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  03/10/2019  -  28/11/2019
Data límite de inscrición: 16/09/2019
Lugar: CAFI - Santiago de Compostela
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 20
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2016-2017
Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Obxectivos

1.Coñecer a problemática existente en relación coa voz.

2.Manexar exercicios e coidados de cara a manter a hixiene e a rehabilitación da voz.

3.Acadar un uso correcto da voz. Ortofonía.

Contidos

1.A voz como medio de expresión e comunicación.

2.Emisión da voz: respiración articulación e resonancia. A voz do profesor, a voz do neno.

3.Técnicas de relaxación e respiración.

4.Coordinación fonorrespiratoria. Resonancia. Articulación.

5.Técnicas de hixiene e rehabilitación da voz.

6.Aplicación na aula das propostas presentadas.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal

Programa

Programa.pdf