Descrición da actividade


Título

Ludificación da lectura e da escritura

Competencias profesionais

Investigador/a e innovador/a - Investigación formativa. TAC. Alfabetización mediática e informacional.

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1903007
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  03/10/2019  -  24/10/2019
Data límite de inscrición: 16/09/2019
Lugar: CAFI
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 9
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511053 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua e literatura galega

511004 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

512006 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Español

512009 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Galego

590053 - Profesores de ensino secundario. Lingua e literatura galega

590004 - Profesores de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

592006 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Español

592009 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Galego

597024 - Mestres. Lingua castelá e literatura

597067 - Mestres. Lingua galega

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Obxectivos

1.Aprender diferentes técncias de planificación e ludificación da escritura.

2.Afondar no estudo de técnicas de lectura comprensiva e xogos para a súa dinamización.

3.Descubrir páxinas e aplicacións para a creación de materiais educativos.

Contidos

1.Creación de fichas e xogos para dinamizar a aula de linguas.

2.Ludificación da lectura e da escritura: dinámicas grupais e individuais para fomentar a lectura e a escritura creativa.

3.Planificación da lectura e escritura comprensiva: guías de lectura, rúbricas, autocorrección.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal

Programa

Ludificacio¿n da lectura e da escritura.pdf