Descrición da actividade


Título

Obradoiro de técnicas teatrais para o ensino de linguas

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin.

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1902016
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  20/02/2020  -  05/03/2020
Data límite de inscrición: 31/01/2020
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas:  24

Horas totais

Horas presenciais: 10
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

512 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas

511010 - Catedráticos de ensino secundario. Francés

511011 - Catedráticos de ensino secundario. Inglés

511012 - Catedráticos de ensino secundario. Alemán

511053 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua e literatura galega

511002 - Catedráticos de ensino secundario. Grego

511003 - Catedráticos de ensino secundario. Latín

511004 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

511013 - Catedráticos de ensino secundario. Italiano

511015 - Catedráticos de ensino secundario. Portugués

590013 - Profesores de ensino secundario. Italiano

590015 - Profesores de ensino secundario. Portugués

590010 - Profesores de ensino secundario. Francés

590011 - Profesores de ensino secundario. Inglés

590012 - Profesores de ensino secundario. Alemán

590053 - Profesores de ensino secundario. Lingua e literatura galega

590002 - Profesores de ensino secundario. Grego

590004 - Profesores de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

592017 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Ruso

592006 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Español

592008 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Francés

592009 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Galego

592011 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Inglés

592012 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Italiano

592015 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Portugués

592001 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Alemán

592004 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Chinés

592013 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Xaponés

592002 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Árabe

597139 - Mestres. Idioma estranxeiro: Alemán

597024 - Mestres. Lingua castelá e literatura

597025 - Mestres. Lingua estranxeira. Inglés. 1º ciclo da ESO

597067 - Mestres. Lingua galega

597032 - Mestres. Idioma estranxeiro: Inglés

597033 - Mestres. Idioma estranxeiro: Francés

597026 - Mestres. Lingua estranxeira. Francés. 1º ciclo da ESO

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Obxectivos

1.1 Fomentar a aprendizaxe activa das linguas poñendo o foco na comunicación oral e expresión corporal.

2.Empregar técnicas dramáticas que faciliten a interacción e a fluidez na comunicación.

3. Integrar ferramentas e metodoloxías comunicativas para desenvolverse en espazos culturais variados.

Observacións

A actividade desenvolverase os días 20 de febreiro (de 17:00 a 20:00); 27 de febreiro (de 17:00 a 20:00) e o 5 de marzo (de 16:00 a 20:00).

Contidos

1.Técnicas dramáticas aplicadas á ensinanza de linguas: role play, simulación, micro teatro, teatro improvisado.

2.Estratexias e recursos dramáticos que exercitan e facilitan a interacción lingüística.

3.Aplicación dramatizada das novas tecnoloxías: curtametraxes, cancións, vídeos de anuncios, películas, dobraxe.

4.Creación literaria desde a improvisación e traballo con textos literarios en escena.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal