Descrición da actividade


Título

Roteiro polos espazos vitais de Alfredo Conde

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Xestión dos espazos, recursos e materiais de aprendizaxe.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1903009
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  28/09/2019  -  28/09/2019
Data límite de inscrición: 24/09/2019
Lugar: Allariz
Prazas:  90

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511053 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua e literatura galega

511004 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

512006 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Español

512009 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Galego

590053 - Profesores de ensino secundario. Lingua e literatura galega

590004 - Profesores de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

592006 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Español

592009 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Galego

597024 - Mestres. Lingua castelá e literatura

597067 - Mestres. Lingua galega

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Obxectivos

1.Propiciar a mellora da cualificación pedagóxica do profesorado para a realización de saídas didácticas tendo como base a Obra de Alfredo Conde.

2.Facilitarlle ao profesorado os medios e recursos para que poida realizar actividades complementarias e introducilas nas súas programacións de traballo docente.

3.Favorecer o intercambio de experiencias de aula que teñan como base a literatura, a arte, a historia... entre o profesorado.

Contidos

1.Alfredo Conde no panorama literario galego e castelán.

2.Aproveitamento didáctico da obra de Alfredo Conde.

3.O contexto histórico cultural na época de Alfredo Conde.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal

Programa

Programa.pdf