Descrición da actividade


Título

Proba de nivel para participar en cursos CALC

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbal: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: O1902012
Centro de formación e recursos: Ourense
Temporalización:  25/09/2019  -  25/09/2019
Data límite de inscrición: 19/09/2019
Lugar: CFR de Ourense
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 2
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar o nivel do idioma.

Observacións

Esta proba é de carácter voluntario para aquelas persoas que non dispoñen de acreditación do nivel que posúen. Haberá proba de inglés , de francés e de portugués. Ver programa adxunto. Lugar: Centro de Formación e Recursos de Ourense Rúa Universidade, 18 A Cuña 32005 Ourense Aula 1 Horario: de 17:00 a 19:00 h NOTA: presentar o DNI ou calquera outro documento de identificación.

Contidos

1.Acreditar o nivel do idioma.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Calleja Lameiras, Carmen

Enderezo Electrónico:  ccallejalameiras@edu.xunta.gal

Programa

Instrucions_Fr_ing_port.pdf