Descrición da actividade


Título

Proba de nivel para participar en cursos CALC

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: V1902021
Centro de formación e recursos: Vigo
Temporalización:  25/09/2019  -  25/09/2019
Data límite de inscrición: 19/09/2019
Lugar: Vigo
Prazas:  10

Horas totais

Horas presenciais: 2
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar o nivel do idioma.

Observacións

Para inglés, francés e portugués. LUGAR DA PROBA: CFR de Vigo, rúa do Chouzo 2. Hora da proba: 17:00-19:00 É preciso identificarse co DNI

Contidos

1.Acreditar o nivel do idioma.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Pazos Oya, Concepción

Enderezo Electrónico:  pazosoya@edu.xunta.gal