Descrición da actividade


Título

Proba de nivel para participar en cursos CALC

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: C1902015
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  25/09/2019  -  25/09/2019
Data límite de inscrición: 23/09/2019
Lugar: CFR de A Coruña
Prazas:  18

Horas totais

Horas presenciais: 2
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar o nivel do idioma.

Observacións

A proba de nivel CALC é voluntaria: soamente para aquelas persoas que non poden xustificar o seu nivel de lingua cun título/certificado.

Contidos

1.Acreditar o nivel do idioma.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Huerga Carnicero, Luis Alberto

Enderezo Electrónico:  alberto.h@edu.xunta.gal