Descrición da actividade


Título

Proba de nivel para participar en cursos CALC

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbal: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1902014
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  25/09/2019  -  25/09/2019
Data límite de inscrición: 18/09/2019
Lugar: Lugo
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 2
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar o nivel do idioma.

Observacións

Lugar de celebración: Centro de formación e recursos de Lugo, rúa Yáñez Rebolo, nº31 (salón de actos) Horario: de 17:00 a 19:00 horas

Contidos

1.Acreditar o nivel do idioma.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Osorio Villamel, Ana María

Enderezo Electrónico:  aosorio@edu.xunta.gal