Pensando en que os contidos poidan estar relacionados coas programacións do curso escolar, os docentes teñen á súa disposición unha serie de actividades para traballar na aula antes e despois da visita. Este material pódese consultar e descargar nos seguintes enlaces:

Información das visitas de escolares

Guía para docentes de Educación Infantil

Guía para docentes de 1º e 2º de  Educación Primaria

Guía para docentes de 3º e 4º de Educación Primaria

Guía para docentes de 5º e 6º de Educación Primaria 

Guía para docentes de Educación Secundaria