Inicio

 


Maiores 25 e Maiores 45

  •  Prazo de matrícula para a proba de acceso á universidade de maiores de 45 anos e a proba de acceso á universidade de maiores de 25 anos, do 21 de xaneiro ó 12 de febreiro.