Inicio

 

 

ABAU 2021 Ordinaria

  • Publicación das cualificacións provisionais da ABAU convocatoria ordinaria o xoves 17 de xuño (a partir das 20:00h).
  • Prazo de solicitude de revisións ás cualificacións provisionais da ABAU: do 18 ó 22 de xuño ás 14:00h.

ABAU 2021 Extraordinaria

  • Prazo da matrícula anticipada para realizar a ABAU convocatoria extraordinaria: do 14 ó 30 de xuño ás 14:00h

Instrucións pago de tasas ABAU online a través da pasarela de pago

 

Acceso universidade

  • Prazo solicitude anticipada de preinscrición para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no SUG: do 16 ó 30 de xuño ás 14:00h

Instrucciones preinscripción anticipada para alumnos sin datos en nerta

 

 

 


 

 

 

ALUMNADO:

Vídeo de como activar a conta de usuario:

https://www.youtube.com/watch?v=EoTPDKGM-Y0

Vídeo de como cambiar o contrasinal da conta de usuario:

https://www.youtube.com/watch?v=Em2pwuMDjng&t=2s