Consulta de publicacións dos tribunais do concurso-oposición

Consulta de convocatorias, notas e outros documentos publicados polos tribunais que xulgan o procedemento selectivo do concurso-oposición para o acceso e ingreso os corpos de profesorado docente non universitario.


Convocatoria
Corpo
Especialidade
Tribunal
 
 
 
 
Baremo provisional tribunal
Baremo definitivo tribunal