premiosfp

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio
Premios extraordinarios de Formación Profesional de grao superior. Curso 2017/18

Normativa

As solicitudes correspondentes á convocatoria 2017/18 (anexos I e II) presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, (https://sede.xunta.gal). Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes.


Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto