Inicio

MALETAS VIAXEIRAS

Bibliotecas escolares de Galicia
 
Iniciar sesión

RESERVA: Camiño de Santiago


(Se descoñece o código do centro pode empregar o buscador de centros educativos)


(Indique o seu enderezo de correo electrónico)

Lembre confirmar a súa reserva desde o correo que recibirá na conta do centro.

Localización:
21/02/2019 - 08/03/2019
 

Información sobre a reserva

Destinatarios: A reserva de Maletas viaxeiras está dispoñible para todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que desexen participar.

Solicitude: para solicitar a maleta deberá cubir tódolos campos que figuran no formulario de reserva.

Confirmación: unha vez realizada a solicitude recibirase na conta oficial de correo electrónico do centro unha mensaxe que conterá un enlace que permitirá confirmar dita solicitude polo centro educativo.
De non confirmarse dita solicitude nun prazo dunha semana, será eliminada e non será tida en conta.

Duración: a duración do préstamo será, como máximo, de trinta días por centro e maleta.

Recollida e devolución: o centro solicitante comprométese a recoller e devolver a maleta no seu lugar de localización. Para as maletas localizadas na Asesoría de Bibliotecas escolares (Asesoría BE-Santiago) o horario de atención para a recollida e devolución das maletas é de 08:00 a 15:00 horas.

Documentos relacionados: Protocolo para intercambio directo entre centros (PDF)

Contido da maleta

 1. Neira Cruz, Xosé Antonio. A Viaxe a Compostela de Renato Ratoni
 2. Marcos, Primitivo. Aventura no Camiño de Santiago
 3. Herrera Torres, Ramón. Cine Jacobeo
 4. Álvarez, Ana I.. Cuento con Leyendas del Camino de Santiago 1. Roncesvalles - Larrasoaña
 5. Álvarez, Ana I.. Cuento con Leyendas del Camino de Santiago 2. Larrasoaña - Pamplona
 6. Álvarez, Ana I.. Cuento con Leyendas del Camino de Santiago 3. Pamplona - Puente la Reina
 7. Álvarez, Ana I.. Cuento con Leyendas del Camino de Santiago 4. Puente la Reina - Estella
 8. Álvarez, Ana I.. Cuento con Leyendas del Camino de Santiago 5. Estella - Los Arcos - Viana
 9. Carballude, Pepe. De cómo o Santo dos Croques se fai peregrino
 10. Valladares Núñez, Avelina. Diálogo entre un peregrino que se dirige a Compostela y un labriego
 11. Anguita Jaén, José María . El Camino de Santiago. Guía práctica del peregrino
 12. Molina, María Isabel. El herrero de la luna llena
 13. López Narváez, Concha. Endrina e o segredo do peregrino
 14. Martínez Merchén, Antonio. La espada y la rosa
 15. Atienza, Juan G.. Leyendas del Camino de Santiago
 16. VV.AA., . Mapa del Camino de Santiago
 17. Cabana, Darío Xohán. O milagre das estrelas
 18. Carreiro, Pepe. Os Bolechas van de viaxe. Un peregrino en Melide
 19. Figuerola Martín, Mercedes. Peperratón y sus amigos en Santiago de Compostela
 20. VV.AA., . Postais do Camiño
 21. Reigosa, Antonio. Resalgario
 22. García Lorca, Federico. Santiago
 23. Fernández Naval, Francisco X.. Suso Espada. O misterio do Grial

Películas

 1. CEIP de Puente la Reina. Camino de Santiago. Quiero ser peregrino (Power Point) (2008)
 
 

Bibliotecas Escolares de Galicia, 2019
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
E-mail: bibliotecasescolares@edu.xunta.es
Tlf.: 981 546 547 | 881 997 330 | 881 997 637 | 881 997 562