Inicio

MALETAS VIAXEIRAS

Bibliotecas escolares de Galicia
 
Iniciar sesión

RESERVA: Poesía A

Poesía A
Dispoñible Reservar


(Se descoñece o código do centro pode empregar o buscador de centros educativos)


(Indique o seu enderezo de correo electrónico)

Lembre confirmar a súa reserva desde o correo que recibirá na conta do centro.

Localización:
 Asesoría BE-Santiago
 

Información sobre a reserva

Destinatarios: A reserva de Maletas viaxeiras está dispoñible para todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que desexen participar.

Solicitude: para solicitar a maleta deberá cubir tódolos campos que figuran no formulario de reserva.

Confirmación: unha vez realizada a solicitude recibirase na conta oficial de correo electrónico do centro unha mensaxe que conterá un enlace que permitirá confirmar dita solicitude polo centro educativo.
De non confirmarse dita solicitude nun prazo dunha semana, será eliminada e non será tida en conta.

Duración: a duración do préstamo será, como máximo, de trinta días por centro e maleta.

Recollida e devolución: o centro solicitante comprométese a recoller e devolver a maleta no seu lugar de localización. Para as maletas localizadas na Asesoría de Bibliotecas escolares (Asesoría BE-Santiago) o horario de atención para a recollida e devolución das maletas é de 08:00 a 15:00 horas.

Documentos relacionados: Protocolo para intercambio directo entre centros (PDF)

Contido da maleta

 1. García Teijeiro, Antonio. A poesía necesaria. Lectura e creación poética dentro da aula
 2. García Teijeiro, Antonio. Á sombra do lueiro de papel
 3. Campo, Marica. Abracadabras
 4. Castro, Rosalía de. Adiós ríos, adiós fontes
 5. Fernández Martínez, Ana María. Amar e outros verbos
 6. VV.AA., . Antoloxía de poesía galega para nenos
 7. Miranda, Anisia. Cantarolas
 8. Blanco, Concha. Cantos da rula
 9. Neves Álvarez, Francisco Xosé. Centoonce
 10. García Teijeiro, Antonio. Chove nos versos
 11. Alonso, Fran. Cidades
 12. Rubio, Antonio. Cinco
 13. Vacas Polo, Raúl. Consumir preferentemente
 14. Carballeira, Paula. Contatrás
 15. Fernández Naval, Francisco X.. Do A ao Z con... Uxío Novoneyra
 16. Rivas, Manuel. Do descoñecido ao descoñecido
 17. Rábade, Xesús. Dona e don
 18. VV.AA., . Efectos secundarios
 19. Fernández Campos, Leonardo. Hai cu. Pintadas no báter
 20. Cortizas Amado, Antón. Historias e algún percance todas ditas en romance
 21. Reixa, Antón. Látego de algas
 22. Álvarez Cáccamo, Xosé María. Lúa de pan
 23. Negro Romero, Carlos. Makinaria
 24. Jiménez, Juan Ramón. Mi primer libro de poemas
 25. Reimóndez, María. Moda galega
 26. García Teijeiro, Antonio. Na fogueira dos versos
 27. Carballeira, Paula. Nunca mascotas
 28. Álvarez Cáccamo, Xosé María. O libro dos cen poemas
 29. Fernández Martínez, Ana María. O país de amarnos
 30. Villar Janeiro, Elena. O souto do anano
 31. Fernández Teixeiro, Manuel María. Os soños na gaiola
 32. Riveiro Tobio, Elvira. PAlAbrAs brAncAs
 33. Negro Romero, Carlos. Penúltimas tendencias
 34. Fuertes, Gloria. Poemas de la oca loca
 35. Alonso, Juan Ramón. Poesía española para jóvenes
 36. Gatagán, Tino. Poesía española para niños
 37. VV.AA., . Poesía hexágono : ollada e experiencia : proposta e resposta nas aulas
 38. Alonso, Fran. Poetízate. Antoloxía da poesía galega
 39. Iglesia Alvariño, Aquilino. Polo correo do vento
 40. Sánchez, Gloria. Rimas con letra
 41. Álvarez Blázquez, Xosé María. Roseira do teu mencer
 42. Babarro, Xoán. Ten, ten a miña casa ten...
 43. Fernández Martínez, Ana María. Versos da tarde laranxa
 44. Fonte, Ramiro. Xardín do pasatempo
 
 

Bibliotecas Escolares de Galicia, 2018
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
E-mail: bibliotecasescolares@edu.xunta.es
Tlf.: 981 546 547 | 881 997 330 | 881 997 637 | 881 997 562