Inicio

MALETAS VIAXEIRAS

Bibliotecas escolares de Galicia
 
Iniciar sesión

RESERVA: Poesía Primaria C


(Se descoñece o código do centro pode empregar o buscador de centros educativos)


(Indique o seu enderezo de correo electrónico)

Lembre confirmar a súa reserva desde o correo que recibirá na conta do centro.

Localización:
 Asesoría BE-Santiago
En espera: (1)
CEIP O Salvador
11/03/2019 - 08/04/2019
 

Información sobre a reserva

Destinatarios: A reserva de Maletas viaxeiras está dispoñible para todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que desexen participar.

Solicitude: para solicitar a maleta deberá cubir tódolos campos que figuran no formulario de reserva.

Confirmación: unha vez realizada a solicitude recibirase na conta oficial de correo electrónico do centro unha mensaxe que conterá un enlace que permitirá confirmar dita solicitude polo centro educativo.
De non confirmarse dita solicitude nun prazo dunha semana, será eliminada e non será tida en conta.

Duración: a duración do préstamo será, como máximo, de trinta días por centro e maleta.

Recollida e devolución: o centro solicitante comprométese a recoller e devolver a maleta no seu lugar de localización. Para as maletas localizadas na Asesoría de Bibliotecas escolares (Asesoría BE-Santiago) o horario de atención para a recollida e devolución das maletas é de 08:00 a 15:00 horas.

Documentos relacionados: Protocolo para intercambio directo entre centros (PDF)

Contido da maleta

 1. Benegas, Mar . ¿Jugamos a las manitas?
 2. Benegas, Mar . ¿Le pondremos un bigote?
 3. Benegas, Mar . 44 poemas para leer con niños
 4. Benegas, Mar . A juego lento
 5. Dávila Fernández, Berta. A pel do mundo
 6. García Teijeiro, Antonio. A poesía necesaria. Lectura e creación poética dentro da aula
 7. Sánchez, Gloria. A raíña de Turnedó
 8. García Teijeiro, Antonio. Á sombra do lueiro de papel
 9. Benegas, Mar . Abecedario del cuerpo imaginado
 10. Campo, Marica. Abracadabras
 11. Canosa, María. Acuario
 12. Canosa, María. Acuario 2
 13. Castro, Rosalía de. Adiós ríos, adiós fontes
 14. Rubio, Antonio. Almanaque Musical
 15. Fernández Martínez, Ana María. Amar e outros verbos
 16. VV.AA., . Antoloxía de poesía galega para nenos
 17. García Teijeiro, Antonio. Caderno de fume
 18. Miranda, Anisia. Cantarolas
 19. Blanco, Concha. Cantos da rula
 20. Tojo, Marga. Cara de velocidade
 21. Neves Álvarez, Francisco Xosé. Centoonce
 22. García Teijeiro, Antonio. Chove nos versos
 23. Alonso, Fran. Cidades
 24. Rubio, Antonio. Cinco
 25. Benegas, Mar . Con el ojo de la i
 26. Vacas Polo, Raúl. Consumir preferentemente
 27. Carballeira, Paula. Contatrás
 28. Benegas, Mar . Diez ardillas
 29. Fernández Naval, Francisco X.. Do A ao Z con... Uxío Novoneyra
 30. Rivas, Manuel. Do descoñecido ao descoñecido
 31. Blanco, Concha. Do Re Mi Fantasía
 32. VV.AA., . Efectos secundarios
 33. Pérez-Sauquillo, Vanesa. El hada de la Pimienta y otros poemas
 34. Wernicke, María. El poeta y el mar
 35. Ferreiro, Celso Emilio. Escolma poética
 36. Pisos, Cecilia. Esto que brilla en el aire
 37. Vacas Polo, Raúl. Esto y ESO
 38. Mistral, Gabriela. Gabriela Mistral. Selección Poética
 39. Fernández Campos, Leonardo. Hai cu. Pintadas no báter
 40. Cortizas Amado, Antón. Historias e algún percance todas ditas en romance
 41. Capdevila, Olga. La gota moja a la gata maja
 42. Rubio, Antonio. Las Alas del Avecedario
 43. Reixa, Antón. Látego de algas
 44. García Montero, Luis. Lecciones de poesía para niños y niñas inquietos
 45. Patinho Penya, Pepablo. Lúa
 46. Álvarez Cáccamo, Xosé María. Lúa de pan
 47. Negro Romero, Carlos. Makinaria
 48. Benegas, Mar . Me duermo en un zapato
 49. Jiménez, Juan Ramón. Mi primer libro de poemas
 50. de Unamuno, Miguel. Miguel de Unamuno. Selección Poética
 51. Reimóndez, María. Moda galega
 52. García Teijeiro, Antonio. Na fogueira dos versos
 53. Benegas, Mar . Nariz, naricita
 54. Guillén, Nicolás. Nicolás Guillén. Selección Poética
 55. VV.AA., . No seu despregar
 56. Carballeira, Paula. Nunca mascotas
 57. Benegas, Mar . Ñam Ñam
 58. Álvarez Cáccamo, Xosé María. O libro dos cen poemas
 59. Alonso, Fran. O meu gato é un poeta
 60. Fernández Martínez, Ana María. O país de amarnos
 61. Villar Janeiro, Elena. O souto do anano
 62. Fernández Teixeiro, Manuel María. Os soños na gaiola
 63. Riveiro Tobio, Elvira. PAlAbrAs brAncAs
 64. García Teijeiro, Antonio. Palabras do mar
 65. García Teijeiro, Antonio. Paseniño, paseniño
 66. Negro Romero, Carlos. Penúltimas tendencias
 67. García Teijeiro, Antonio. Poemar o mar
 68. Alonso, Fran. Poemas birollos para ler cos ollos
 69. Fontes, Carlos. Poemas con piruleta
 70. Fuertes, Gloria. Poemas de la oca loca
 71. Alonso, Juan Ramón. Poesía española para jóvenes
 72. Gatagán, Tino. Poesía española para niños
 73. Martín Ramos, Juan Carlos. Poeta eres tú
 74. Alonso, Fran. Poetízate. Antoloxía da poesía galega
 75. Iglesia Alvariño, Aquilino. Polo correo do vento
 76. Cabanillas, Ramón. Ramón Cabanillas. Escolma Poética
 77. Alonso Iglesias, Aida. Rapoemas
 78. Sánchez, Gloria. Rimas con letra
 79. Álvarez Blázquez, Xosé María. Roseira do teu mencer
 80. Cáccamo, Pepe . Sopa de Estrelas
 81. Alonso, Fran. Street Poems
 82. AA., VV.. Taquititán de poemas
 83. Babarro, Xoán. Ten, ten a miña casa ten...
 84. Cáccamo, Pepe . Tinta de luz
 85. Castaño, Yolanda. Verdedades
 86. Benegas, Mar . Versos como una casa
 87. Fernández Martínez, Ana María. Versos da tarde laranxa
 88. Fontes, Carlos. Versos en flor
 89. Fonte, Ramiro. Xardín do pasatempo
 
 

Bibliotecas Escolares de Galicia, 2018
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
E-mail: bibliotecasescolares@edu.xunta.es
Tlf.: 981 546 547 | 881 997 330 | 881 997 637 | 881 997 562