FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR.

O prazo para a presentación das solicitudes é do 18 de maio ata o 23 de xuño.

Atoparedes toda a información ao respecto así como a documentación para realizar a solicitude no documento adxunto

 

AVISO IMPORTANTE...CAMBIO DO TELÉFONO DO CENTRO.

NOVO NÚMERO DE TELÉFONO DO CENTRO

              886 15 13 50

 

NÚMERO DE FAX

              886 15 13 53 

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2016-2017.

- O PROCESO DE ADMISIÓN ESTÁ RECOLLIDO NA ORDE: Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

- O CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN É O SEGUINTE:

 - VACANTES PARA O CURSO 2016-2017:

- NOTA INFORMATIVA SOBRE ESTE PROCESO: DOCUMENTO ADXUNTO "ANEXO I Nota Informativa".

- MODELO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA CUBRIR E IMPRIMIR: DOCUMENTO ADXUNTO "ANEXO II Solicitude de Admisión".

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS CURSO 2016-2017

4º EDUCACIÓN INFANTIL

López Juncal, Vera

López Abal, Pedro

Santiago Pidre, Emma

Santiago Curra, Iria

Soto Silva, Eva

Bragado Boullosa, Sara

Cidrás Abal, Dimitri

5º EDUCACIÓN INFANTIL

Ferradás Oreja, Lara

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS CURSO 2016-2017.

4º EDUCACIÓN INFANTIL

López Juncal, Vera

López Abal, Pedro

Santiago Pidre, Emma

Santiago Curra, Iria

Soto Silva, Eva

Bragado Boullosa, Sara

Cidrás Abal, Dimitri

5º EDUCACIÓN INFANTIL

Ferradás Oreja, Lara

 

Adxuntos: Listaxe Provisional de Admitidos curso 2016-2017 Ceip de Seixo (Marín).

AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 2015-2016

ENTREGA DO VALE PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, A PARTIR DO LUNS 21 DE SETEMBRO.

HORARIO: LUNS-MARTES-MÉRCORES-XOVES-VENRES

                     DE 09:30-10:20 E DE 13:35-14:30

 

Contía da axuda

O importe da axuda para a adquisición de material escolar será de 50 euros para cada alumno/a beneficiario/a.

Data máxima para o uso do vale

A data máxima para usar os vales para a adquisición do material escolar será o 31.10.2015 (este incluído).

INICIO DAS CLASES.

comezo das clases para Educación Infantil e Educación Primaria é o xoves 10 de setembro de 2015, de 09:30-14:30.

Enlace ao Calendario Escolar 2015/2016

LISTADO DE MATERIAL POR CURSOS. CURSO: 2015-2016.

MATERIAL ESCOLAR 1º CURSO DE ED.PRIMARIA 

 • 1 caixa de 12 lapis STAEDTLER TRIPLUS (punta fina)

 • 3 gomas de nata MILÁN 612.

 • 1 afialapis.

 • 1 caixa de 24 ceras duras (PLASTIDECOR ou similar).

 • 1 barra de pegamento (grande).

 • 1 tesoira de punta redondeada.

 • 1 cartucheira (non metálica).

 • 5 carpetas plásticas tipo sobre (con solapa) e tamaño folio.

 • 1 carpeta plástica tipo sobre A5.

 • 1 paquete de 500 folios DIN A-4 de 80 gr.

 • 1 paquete pequeno de folios de cores.

 • 1 libreta de cadro mediano sen argolas ( 6 mm, marca Oxford ou similar con tapa dura e 50 follas).

 • 1 libreta de dobre pauta mediana sen argolas (3,5 mm, marca Oxford ou similar con tapa dura e 50 follas).

 • 1 bloc múltiple (surtido).

 • Axenda escolar (formato: 1 páxina para cada día). Ten que vir cos datos do/a alumno/a cubertos ( nome e apelidos, teléfono, direción, nomes e apelidos dos pais/nais ).

 • Unha bolsa de tea con asas curtas para gardar os tenis de Educación Física.

 • 1 pincel para plástica mediano.

 • 1 carpeta plástica tamaño folio para Música.

 • 1 carpeta de cartón tamaño folio para Relixión.

 • 1 carpeta plástica tipo sobre para Inglés.

 • O material ten que levar o nome do/a alumno/a para evitar a súa perda (incluidos tódolos lapis e cada unha das ceras de cores), e os libros teñen que estar forrados (traer só os libros do primeiro trimestre).

 • Mochila: deberá ter un tamaño axeitado aos libros e ás carpetas.

 • IMPORTANTE: Traer o material cando se teña todo, excepto os libros.

 

MATERIAL ESCOLAR 2º DE PRIMARIA 

 • 6 lapis STAEDTLER TRIPLUS (punta fina)

 • 2 gomas de nata MILÁN 612.

 • 1 afialapis.

 • 1 tesoira de punta redondeada.

 • 1 caixa de 24 ceras duras (PLASTIDECOR ou similar).

 • 1 rotulador de cor negro.

 • 1 barra de pegamento (grande).

 • 1 regra plana ( 15 cm. aprox.)

 • 1 cartucheira (non metálica).

 • 1 taco de plastilina.

 • 1 paquete pequeno de folios de cores.

 • 3 carpetas plásticas tipo sobre (con solapa) e tamaño folio. (Valen as do ano pasado se están en bo estado).

 • 2 carpetas de cartón tamaño folio.

 • 1 carpeta plástica tipo sobre A5.

 • 1 libreta de cadro mediano sen argolas ( 6 mm, marca Oxford ou similar con tapa dura e 50 follas).

 • 1 libreta de dobre pauta mediana sen argolas ( 3,5 mm, marca Oxford ou similar con tapa dura e 50 follas).

 • Axenda escolar (formato: 1 páxina para cada día). Ten que vir cos datos do/a alumno/a cubertos (nome e apelidos, teléfono, direción, nomes e apelidos dos pais/nais).

 • 1 foto tamaño carné actual co nome por detrás.

 • 1 bata ou mandilón para plástica.

 • Mochila: deberá ter un tamaño axeitado aos libros e ás carpetas.

 • Unha bolsa de tea con asas curtas para gardar os tenis de Ed. Física (para deixar na clase), e bolsa con produtos para o aseo e camiseta de reposto (os días que toque Ed. Física).

Todo o material ten que levar o nome do/a alumno/a para evitar a súa perda.

IMPORTANTE: Traer o material cando se teña todo, excepto os libros.

 

 MATERIAL PARA 3º E.P.  CURSO 2015/2016

 • Axenda escolar con páxina diaria.
 • Carpeta de anillas de dezaseis anillas tamaño A-4.
 • Carpeta de gomas e solapas tamaño A-4.
 • Carpeta plástica con cremalleira tamaño A-4.
 • Recambio para carpeta de dezaseis  anillas tamaño A-4 cuadriculado.
 • Recambio para carpeta de dezaseis anillas tamaño A-4  rayado.
 • Paquete de 500 folios A-4 para fotocopiadora.
 • 2 Libretas pequenas de pauta.
 • 2 libretas raiadas de tamaño A-4.
 • 8 lápis Staedtler HB nº 2.
 • Afialapis con depósito recolle virutas.
 • 4 gomas STAEDTLER.
 • Bolígrafo azul e vermello.
 • Caixa de ceras tipo Plastidecor de 24 cores.
 • Caixa de cores de madeira de 12 cores.
 • Caixa de rotuladores de 12 cores.
 • Tesoiras de punta redondeada.
 • Xogo de regra de 30 cm., transportador de ángulos, escuadra e cartabón.
 • Compás.
 • Paquete de cartolinas de dez cores.
 • Fundas plásticas perforadas para carpeta dezaseis anillas.
 • Bloc de debuxo tamaño A-4.
 • 2 Pegamento de barra de 40 gr.
 • Estoxo con cremalleira para lápis, boligrafos, regra pequena e goma.
 • Estoxo para as cores, tesoiras e pegamento.
 • Dicionario Lingua Galega para Primaria.
 • Dicionario Lengua Española para Primaria. 

Todo o material debe estar identificado con nome e apelidos. Os libros forrados e identificados con pegatina con Nome e apelidos.

Lingua Inglesa: carpeta tamaño folio e libreta de tapas duras sen perforar, tamaño folio e, preferiblemente, raiada.

Educación Física: Tenis e camiseta para cambiarse, xabón e toalla pequena para aseo.

 

MATERIAL PARA 4º E.P.  CURSO 2015/2016

Non precisa ningún material. 

 

MATERIAL PARA OS CURSOS 5º E 6º PRIMARIA

   MATERIAL FUNXIBLE

 • Lapis
 • Afialapis
 • Goma
 • Bolígrafos: azul, vermello, negro
 • Ceras duras / rotuladores
 • Compás
 • Regra, escuadra, cartabón, transportador
 • Tesoiras
 • Barra de pegamento
 • Carpetilla plástica para notas ( na mochila)
 • Carpeta  para clase.
 • Carpeta para inglés (xa a teñen)
 • Carpeta para relixión Evanxélica (xa a teñen)
 • Carpeta para relixión Católica (xa a teñen)
 • Folios DIN A4- paquete de 500.- (só 5º de Primaria)
 • Axenda escolar (un día por folla)

LIBRETAS:

 • 2 libretas raiadas  grandes (unha para Lengua Castellana e outra para Lingua Galega).
 • 2 libretas cuadriculadas grandes (Matemáticas e Naturais e Sociais).
 • 1 libreta grande, tapas duras, non microperforada, Inglés (só o alumnado de 5º);  6º xa a teñen.
 • 1 libreta pequena raiada (Atención educativa).
 • 1 libreta pequena raiada (Valores sociais e cívicos)
 • Arquivador de cartón de 2 anillas ( só 5º; 6º xa o ten)

PLÁSTICA: Caderno de Manualidades (cartolinas, charol, celofán...) só 5º; 6º xa o ten.

EDUCACIÓN FÍSICA: Tenis e camiseta para cambiarse, xabón e toalla pequena para aseo.

DICIONARIOS: DE LINGUA GALEGA E DE LENGUA CASTELLANA.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR.

♦ Requisitos:

a) Ser pai, nai, titor ou titora do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16.

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

♦ Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, 

♦ As solicitudes poderanse obter na Secretaría do Centro ou no seguinte enlace SOLICITUDE.

♦ O prazo de presentación de instancias finaliza o 1 de outubro de 2015.

♦ Contía da axuda: 50 euros para cada alumno/a beneficiario/a.

♦ Data máxima para o uso do vale: 31-10-2015 (este incluído). 

Máis Información: Axudas para a adquisición de material escolar.

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO DO MECD.

Destinatarios: Alumnos escolarizados en centros educativos españois, que acrediten a necesidade específica de recibir apoio educativo e reúnan os requisitos establecidos na convocatoria.

¿Como solicitala? A través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante formulario on-line, que debe imprimirse, cumplimentalo e presentalo no centro (Ceip Seixo).

Prazo de presentación: ata o 30 de setembro de 2015.

Enlace á Información da Convocatoria e ao Formulario de Solicitude. Neste enlace, premendo en "Acceso al servicio online", accédese ao Formulario de Solicitude e consulta de solicitudes.

Powered by Drupal - Design by artinet