Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.
Distribuir contido

AXUDA DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2016-2017

Ata o día 23 de xuño está aberto o prazo para participar no fondo solidario de libros de texto e para solicitar as axudas para adquirir libros de texto e material escolar, destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria dos centros sostidos con fondos públicos para o curso 2016-2017. (Orde do 27 de abril de 2016).

Poden participar no fondo solidario o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.

Poden solicitar axudas para libros de texto o alumnado de 1º e 2º de Primaria.

Poderán solicitar axudas para material escolar todo o alumnado de Educación Primaria que cumpran os requisitos expresados na presente convocatoria.

O impreso de solicitude das axudas será o mesmo para as tres axudas (libros de 1º e 2º, fondo solidario e material escolar).

A solicitude será única, so se cumprimentará un impreso por familia.

A documentación a achegar coa solicitude é a seguinte:

 • Fotocopia do Libro de Familia.
 • No caso de que a situación familiar a 31 de decembro de 2014 non coincida co que figura no Libro de Familia, deberán aportar tamén a seguinte documentación, segundo corresponda en cada caso:
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos Servizos Sociais que acredite a situación familiar.
  • Certificado de defunción.
 • Documentación acreditativa de discapacidade a 31-12-2014.
 • Documentación acreditativa de violencia de xénero.

DESCARGA DE IMPRESOS DE SOLICITUDE:

 

MÁIS INFORMACIÓN E FONTE ORIXINAL: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

NOTA AXUDAS CONVOCATORIA ANTERIOR

O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, que na anterior convocatoria se acolleu ás axudas para o actual curso 2015-2016, deberá devolver os libros antes do 20 de xuño.

Tamén poden entregar voluntariamente os libros que non foron adquiridos co vale, pasando a formar parte do fondo solidario.