Centro Integrado de Formación Profesional A Granxa (Ponteareas - Pontevedra)

 

Correo electrónico:  cifp.granxa@edu.xunta.es

Teléfono: 886 120 880     Fax: 886 120 893

 

 

 

Horario de atención ao público de Secretaría de luns a venres desde o luns 27 de xuño

09:30 horas a 13:30 horas

 

MATRÍCULAS F.P. CURSO 2016/17

Presentación de solicitudes: 27 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas

  consulta  Calendario

 

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web

para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime

ordinario.

 

segue lendo

 

 

IMPORTANTE:

-Consulta:

Normativa reguladora do proceso de admisión

Instrucións xerais do proceso de admisión


-Información segundo a túa elección de estudos:

Información Admisión grao medio

 

Información Admisión grao superior

 

 

INFORMACIÓN DE INTERESE:

A/A do alumnado do Rexime Modular (presencial e semipresencial/distancia):

Horarios previstos para o curso 2016/17:

 

FORESTAL MODULAR.pdf

MEDIO AMBIENTE.pdf

VITI-MODULAR.pdf

 

 A/A do alumnado que pasa a 2º curso (réxime ordinario):

Proceso de admisión non centralizado
Refírese ao proceso de admisión ao 2º curso do réxime ordinario segundo. A presentación de
solicitudes realizárase segundo o disposto no artigo 16 da devandita orde do 15 de xuño de
2016. Neste caso a solicitude non se cubre mediante o asistente informático senón que se
empregará o ANEXO Ique estará dispoñible na páxina http://www.edu.xunta.es/fp e na sede
electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es (procedemento ED519A). Cubrirase e
entregarase no centro no que se desexe cursar 2º curso acompañado da documentación
necesaria.

Fonte: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6644

 

 

A/A do alumnado repetidor do 1º curso:

Artigo 15. Presentación de solicitudes para o primeiro curso do réxime ordinario

4. Consonte o artigo 4.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, o alumnado que non teña promoción a segundo curso terá dereito a repetir con praza reservada por unha vez no mesmo centro no ano seguinte. Para tal fin, deberá presentar a solicitude segundo o establecido no punto 1 deste artigo.

5. O alumnado repetidor de primeiro curso que desexe formalizar a matrícula nun centro diferente deberá someterse a un novo proceso de admisión centralizado; presentará a solicitude segundo o establecido no punto 1 deste artigo:

 

  1. As solicitudes deberán presentarse en papel na secretaría dun centro educativo con oferta de formación profesional de grao medio ou de grao superior sostida con fondos públicos. A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/fp. A solicitude, conforme o modelo que figura como anexo I, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para a súa presentación, xunto coa documentación que se indique na propia solicitude.

 

 

A/A do alumnado con FCT e/ou Proxecto:

5. O alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de FCT (e/ou de Proxecto, no caso de ciclos de grao superior) poderá realizar unha segunda matrícula para estes módulos, nos períodos autorizados no mesmo ano académico, sempre que non teña esgotado o número máximo de convocatorias.

A matrícula deberá formalizarse no mes inmediatamente anterior ao comezo do correspondente período. O alumnado deberá presentar o modelo de solicitude que se recolle no anexo I desta orde. Xuntarase á solicitude unha copia cotexada do informe de avaliación final de módulos de segundo curso, onde conste explicitamente que se cumpren os criterios de acceso aos módulos de FCT (e de Proxecto, no caso de ciclos de grao superior) no caso de presentar a solicitude nun centro distinto ao de orixe. Fonte: Normativa reguladora do proceso de admisión)

----

 5. A matrícula para realizar a FCT en período extraordinario realizarase no mes inmediatamente anterior do comezo do dito período.

Fonte: Orde do 28 de febreiro de 2007

 

Procedemento ED519A -ANEXO I (réxime ordinario)

Procedimiento ED519E - ANEXO II (réxime persoas adultas)

 

 

 

Código do centro: 36007552

Consulta de curriculos dos ciclos: Vixentes (LOE - LOXSE)

 

 

 


 

 

Información Convocatoria Probas Libres 2015/16

 

 

 


 

Información Acreditación de Competencias 2016

 

 


 

 

Entrevista ós alumnos do CIFP A Granxa, que presentan o seu proxecto sobre pragas do agro galego, gravada polos alumnos do IES Audiovisual

Galería

 


 Resultado de imagen de erasmus+

 

 

 

SEGUE AQUÍ TODA A INFORMACIÓN SOBRE ERASMUS+ DO NOSO CENTRO

 

Galería de imaxes ERASMUS+

 

 

Carta ERASMUS 2014/2020


 

 

 


 

 

Mejora del aprendizajeProxecto PROMECE:

IMPLEMENTACIÓN DUNHA REDE DE RECURSOS DOCENTES EN FAMILIAS PROFESIONAIS MINORITARIAS: A FAMILIA PROFESIONAL AGRARIA

Centros participantes: CIFP A Granxa (Pontevedra), IES Luces (Asturias).