Libros de texto 2014-2015

Prazo para solicitar axuda de libros: (Información e impresos)

- Educación Primaria_2 de xullo.

- ESO_ do 25 de xuño ao 28 de xullo (ordinario). Do 2 de setembro ao 2 de outubro (extraordinario.

Banco de Libros:

- Recollida_26 e 27 de xuño.

- Entrega_3 e 4 de xullo.

Comedor Escolar 2014-2015

- Está aberto o prazo para voluntarios/as colaboradores/as de comedor. Interesados/as dirixirse a Secretaría do centro de 10 a 14 horas.

- Hai que presentar modelo de autodeclaración debidamente cumprimentado antes do 10 de setembro, agás aqueles que non teñan obriga por nivel de renda. Achégase modelo adxunto.

Transporte Escolar 2014-2015

Data límite para facer solicitudes de modificación:

Infantil e primaria_15 de xullo

ESO_25 de xullo

Libros de texto 2014-2015

Achégase lista de libros de texto para o vindeiro curso 2014-2015.

Xanceda TV