Selector rápido de contidos: 

Resolución definitiva das validacións

  1. Impreso de solicitude de validacións ao Ministerio. MOI IMPORTANTE: Hai que cubrir todos os datos. Hai que indicar o nome exacto do ciclo no que se está matriculado. Hai que indicar o nome exacto dos módulos que se pretenden validar (aparece nos horarios) indicando, en ciclos LOE, os códigos. Só se pode solicitar validación de módulos nos que se está matriculado. Se non se cubren ben todos os datos ou se solicitan validacións de módulos nos que non se está matriculado/a, o Ministerio devolve a solicitude. En caso de dúbidas, consultar co xefe de estudos ou o secretario.
   1. Códigos dos módulos de Atención a persoas en situación de dependencia.
   2. Códigos dos módulos de Preimpresión dixital.
   3. Códigos dos módulos de Farmacia e Parafarmacia.
   4. Códigos dos módulos de Emerxencias sanitarias.
  2. Ver a páxina TodoFP onde o Ministerio establece a normativa de validacións.

Se queres facer unha consulta sobre validacións, podes facelo no noso foro de consultas.

IMPORTANTE: Respecto a algúns comentarios de estudantes sobre o proceso de validacións (en comparación con outros centros) é importante subliñar o seguinte:

 • A normativa establece con claridade cales son as competencias da dirección dos centros respecto ás validacións. 
 • Fóra desas competencias da dirección, todas as resolucións de validación son competencia da Consellería ou do Ministerio de Educación:
  1. As validacións de ciclos LOE a ciclos LOXSE só as pode facer o Ministerio. Por exemplo, a dirección non pode validar FOL de ciclos LOXSE presentando un certificado de FOL superado nun ciclo LOE.
  2. As validacións de ciclos LOXSE a ciclos LOE non contempladas na normativa só as pode facer o Ministerio.
 • Coa finalidade de clarificar as competencias de validación e o sistema de aplicación da normativa, o IES Leixa elaborou unha Guía de validacións que se pode consultar na seguinte ligazón.

Instituto de educación secundaria Leixa

Leixa

Galicia Profesions

IES Leixa é un centro público localizado en Ferrol (A Coruña-España) que imparte ensinanzas postobrigatorias de Bacharelato e ciclos formativos das familias de Artes Gráficas, Sanidade e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Este espazo aspira a ser a ventá de información entre o IES Leixa e a sociedade e un punto de encontro de toda a comunidade educativa.

 
IES Leixa

 

Powered by Drupal - Design by artinet