Selector rápido de contidos: 

Acceso á aula virtual

O acceso á aula virtual esixe a inscrición previa na mesma.

Os/as estudantes do IES Leixa deben darse de alta seguindo as instrucións que lles facilitará o titor/a do seu grupo. 

É necesario seguir correctamente estas instrucións ou o administrador da aula virtual non a poderá verificar e eliminará aos/ás estudantes que non o fagan correctamente.

 

Convocadas as axudas ao estudo

O Boletín Oficial do Estado publica a Resolución pola que se convocan becas e axudas ao estudo.

A solicitude de becas e axudas ao estudo faise a través da sede electrónica web do Ministerio de Educación.

Admisión a ciclos para o curso 2014-2015

17.07.2014: Listaxes definitivas de solicitudes (NON SON LISTAXES DE ADMITIDOS/AS, SENÓN DE SOLICITUDES):

18.07.2014: 1ª adxudicación da fase ordinaria. As persoas admitidas deben matricularse antes das 13.00 horas do día 24 de xullo: 

29.07.2014: Publicación das listaxes da 2ª adxudicación ordinaria:

Ver a listaxe de ciclos liberados tras a 2ª adxudicación ordinaria.

31.07.2014: Ver as listaxes de matriculados/as e prazas vacantes.

02.09.2014: Publicadas as listaxes da 1ª adxudicación extraordinaria de setembro (a matrícula debe facerse antes das 13.00 horas do día 4 de setembro):

Ver as listaxes de espera tras a 1ª adxudicación extraordinaria.

04.09.2014: Estado da matrícula tras a 1ª adxudicación extraordinaria.

17.09.2014: Listaxe provisional de solicitudes da convocatoria extraordinaria (NON SON LISTAS DE ADMITIDOS/AS SENÓN DE SOLICITANTES, PARA COMPROBAR QUE OS DATOS ESTÁN BEN).

23.09.2014: Listaxe definitiva de solicitudes da convocatoria extraordinaria.

24.09.2014: 2ª adxudicación extraordinaria.

29.09 ao 03.10: Matrícula continuada.

06.10 ao 10.10: Oferta final de vacantes dispoñibles.

 

 

NORMATIVA:

Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas (DOG de 15.06.2007).

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia (DOG de 12.07.2010).

Convocatorias

Nesta páxina poranse as principais convocatorias de interese.

07.08.2014 Axudas ao estudo Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (BOE de 07.07.2014).
12.07.2014 Axudas ao estudo Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2014-2015 (BOE de 12.07.2014).
18.06.2014 Formación do profesorado RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15 (DOG de 18.06.2014).
19.05.2014 Axudas económicas para a FCT ORDE do 13 de maio de 2014 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo (DOG de 19.05.2014).
24.02.2014 Formación docente Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de formación en red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario (BOE de 24.02.2014). Hai dúas convocatorias, unha en febreiro e outra en setembro.

Instituto de educación secundaria Leixa

Leixa

Galicia Profesions

IES Leixa é un centro público localizado en Ferrol (A Coruña-España) que imparte ensinanzas postobrigatorias de Bacharelato e ciclos formativos das familias de Artes Gráficas, Sanidade e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Este espazo aspira a ser a ventá de información entre o IES Leixa e a sociedade e un punto de encontro de toda a comunidade educativa.

 
IES Leixa

 

Powered by Drupal - Design by artinet