Selector rápido de contidos

III Xornada TCAE-TAPSD

Visita ás instalacións de GADIS

O pasado 18 de xaneiro, estudantes do ciclo superior de Dietética visitaron as instalacións de GADIS.

ExpoAzucre, un programa do proxecto Vén, Móvete

Dentro do proxecto Vén, Móvete que está a desenvolver o IES Leixa, os estudantes dos grupos A e B do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría desenvolveron a exposición ExpoAzucre na que a través de mesas informativas, pósters, trípticos, dípticos, presentacións multimedia, xogos interactivos, rotulación, mostrario gráfico e unha cata de alimentos saudables baixos en azucre, facilitaron información a 230 estudantes do IES Leixa dos grupos de formación profersional básica, bacharelato e ciclos formativos de grao medio e superior, sobre o consumo de azucre.

Durante a exposición, que se celebrou na sala de actividades entre as 09.00 e as 14.00 horas do día 27 de xaneiro, se fixo unha enquisa de saúde que posteriormente se analizou e cuxos resultados ofrécense nesta publcación.

 

 

Premios a proxectos de innovación na FP. Relación de proxectos presentados

Premios a proxectos de innovación na FP. Relación de proxectos presentados -

Publicada a relación de proxectos de innovación presentados aos premios a proxectos de innovación na FP convocados na Resolución do 23 de novembro de 2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Na seguinte ligazón atopará a relación de proxectos presentados, agrupados por centro educativo coordinador, así como a documentación requirida se é o caso.

III Certame de Relato Curto BibliLeixa 2016

BASES DO CONCURSO:

CONCURSANTES: Poderá participar neste certame todo o alumnado matriculado no curso actual no IES Leixa

TEMA: Os relatos tratarán do amor.

FORMATO: A composición terá unha extensión mínima dun folio e máxima de tres, escritos a ordenador por unha cara e a dobre espazo. O tipo de letra será Arial ou similar e o tamaño de 12 puntos. O texto poderá ser en galego ou en castelán.

PRESENTACIÓN: Todos os relatos deberán ir encabezados por un título. Presentaranse sen asinar e sen o nome do autor. Para garantir o anonimato da autoría, introduciranse os datos dos participantes, nome completo e curso/grupo no que está matriculado, nun sobre branco e pechado que se grampará ao relato presentado. No exterior do sobre, o participante deberá indicar o título do relato.

LUGAR E DATA DE PRESENTACIÓN: Os traballos entregaranse en conserxería do 15 ao 26 de febreiro 2016. Serán recollidos e gardaranse nunha caixa especialmente habilitada para o concurso e custodiada na vicedirección do centro. Os que non cumpran os requisitos dos apartados 3 e 4 quedarán eliminados. Só se poderá entregar un traballo por participante.

XURADO: O xurado estará composto por docentes da área de letras de bacharelato e a coordinadora da biblioteca. O venres 4 de marzo 2016 todos os participantes están convidados a acudir no recreo ao Salón de Actos onde se fará entrega dos premios aos gañadores. É obrigatorio a asistencia dos participantes para recibir o premio. No caso de non poder asistir, deberase avisar e se fose o caso, enviar a unha persoa que sustitúa o/a premiada. Se o/a  gañador/a ou representante non está presente, premiarase o mellor relato seleccionado despois deste. O fallo será inapelable.

Haberá dous premios:

  • O autor/a do primeiro relato premiado recibirá como agasallo un libro electrónico e un título de recoñecemento a súa arte.
  • O autor/a do segundo relato premiado recibirá un vale por un libro da súa elección e un título de recoñecemento a súa arte.

DIFUSIÓN DAS OBRAS: As obras presentadas poderán publicarse na web do IES Leixa e expoñerse no propio centro. Os participantes dispoñerán de 30 días para a retirada da súa obra, agás o relato gañador. Transcorrido o devandito prazo, entenderase que os autores/as renuncian á retirada dos exemplares dos seus traballos.

ACEPTACIÓN DAS BASES: A participación neste III Certame de relato curto de BibliLeixa implica a plena aceptación do contido destas bases.

 

Enquisa de convivencia escolar

No primeiro trimestre do curso 2015-2016, o Observatorio da Convivencia Escolar fixo unha enquisa sobre convivencia nos centros educativos dirixida a todos os membros da comunidade educativa.

Recentemente, o Observatorio enviou os resultados da enquisa a cada centro. Na seguinte ligazón poden verse os resultados do IES Leixa.

Acreditación de competencias 2016

Acreditación de competencias 2016 -

Publicada a Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

  Consultar a orde de convocatoria
  Máis información da convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais

Importante

  • A solicitude de participación deberá presentarse por escrito na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento e farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación está activa a partir do 11 de xaneiro de 2016.
  • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
  • O prazo de presentación de solicitudes será dende o 11 de xaneiro de 2016 ao 5 de febreiro de 2016.
  • Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas no centro onde se realice o procedemento ao que se presente a persoa solicitante. 

 

 

Solidaridade con París

A comunidade educativa do IES Leixa fixo un acto de solidaridade tras os atentados terroristas de París. Despois da lectura dun emotivo manifesto da profesora do instituto Alicia del Río, nacida na capital francesa, estudantes, docentes e persoal non docente gardou un minuto de silencio.

O IES Leixa na prensa

Publicado en La Voz de Galicia o 18.11.2015

La Voz de Galica 18.11.2015

Powered by Drupal - Design by artinet