Selector rápido de contidos

Selección de estadías formativas 2015. Resolución provisional

Selección de estadías formativas 2015. Resolución provisional -

Publicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2015 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía, 5 días hábiles. Data de publicación 30.03.2015.

 

Visita ao Instituto de Investigacións Mariñas

Estudantes e docentes do ciclo superior de Dietética viaxan a Vigo onde visitan as instalacións do Instituto de Investigacións Mariñas.

 

Anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato

Anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia -

Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon a exposición pública o anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

As organizacións, as asociacións, as comunidades educativas e a cidadanía, en xeral, poden realizar as proposicións, as suxestións ou as recomendacións que estimen oportunas ao citado anteproxecto. Para iso, deben utilizar o documento “Modelo_alegacións_decreto_es”, que se achega, cubrilo segundo as instrucións que figuran nel e envialo ao enderezo de correo electrónico: curriculosatedu [dot] xunta [dot] es

  • O prazo para realizar as proposicións, as suxestións ou as recomendacións remata o 21 de abril de 2015.
 
- - -
 
NOTA do IES Leixa: No borrador non se publicou o anexo VI. Estamos pendentes dunha corrección da Consellería.

 

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes provisionais de inscrición e exencións

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes provisonais de inscrición e exencións -

Publicadas as listaxes de admitidos e excluídos e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do día 24 ao 26 de marzo, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

A Xunta crea a Libraría Institucional de Galicia, un servizo público de acceso a todas as publicacións do goberno galego

A Xunta crea a Libraría Institucional de Galicia, un servizo público de acceso a todas as publicacións do goberno galego -

O Consello da Xunta aprobou hoxe o Decreto polo que se crea a Libraría Institucional da Xunta de Galicia, un novo servizo de acceso público ao fondo editorial (revistas, libros, folletos,…) da Administración autonómica, que será xestionado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Segundo se recolle no Decreto, a Libraría Institucional da Xunta funcionará a través dunha plataforma electrónica que ten por obxecto a distribución e comercialización do seu fondo editorial. A ferramenta é de carácter público, polo que o conxunto da cidadanía -independentemente de onde se atope- terá garantido o acceso aos seus contidos e servizos. É dicir, calquera cidadán que o desexe poderá acceder ás publicacións da Xunta e dos seus organismos dependentes a través do enderezo electrónico https://libraria.xunta.es, xa sexan en formato papel ou electrónico, tanto venais como non venais.

A través desta plataforma créase un catálogo público de publicacións do Goberno galego que ata o de agora non existía, accesible a toda a cidadanía e onde están facilmente localizadas todas as publicacións en todos os formatos de xeito directo e sinxelo. Inicialmente, neste catálogo aparecerán todas as publicacións posteriores ao ano 2010 e ata actualidade. Porén, está previsto ir incorporando á plataforma todas as publicacións anteriores a 2010 das que existan exemplares para a súa distribución.

Este novo instrumento, que é froito da colaboración entre distintos departamentos da Xunta, supón avanzar na estratexia do Goberno galego de achegar os servizos públicos á cidadanía, e de facilitar o seu uso.

Tamén dá resposta ao recollido na Lei 17/2006, do libro e da lectura de Galicia, en cuxo articulado se establece a creación dunha libraría institucional do Servizo de Publicacións da Xunta na que se ofrezan todas as publicacións oficiais de calquera departamento ou organismo autónomo.

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos -

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter presentado a documentación de emenda no prazo establecido para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2015.

Prazo para realizar reclamacións: do 20 ao 24 de marzo de 2015, ámbolos dous incluídos.

Estudo de marketing en parafarmacia

Estudantes do segundo curso do ciclo medio de Farmacia e Parafarmacia realizaron un estudo de marketing en produtos de parafarmacia por varias oficinas de farmacia de Ferrol.


A comunicación coas persoas xordas no ambiente sanitario

O día 17 de marzo celebrouse no instituto unha charla-taller impartida por Alba López Leitón baixo o título "A comunicación coas persoas xordas no ámbito sanitario".

Nesta actividade os estudantes do ciclo de Emerxencias sanitarias coñeceron os problemas que xorden cando hai que prestar servizo a unha persoa xorda coa que a comunicación pode estar comprometida sobre todo cando se trata dunha situación de risco.

Probas de acceso a ciclos para o curso 2015-2016

Reguladas as probas de acceso a ciclos na convocatoria de 2015:

Proba de acceso a ciclos medios:

  • Inscrición do 7 ao 20 de abril
  • Celebración da proba: 3 de xuño de 2015

Proba de acceso a ciclos superiores: 

  • Inscrición do 23 de febreiro ao 6 de marzo de 2015
  • Celebración da proba: 29 de abril de 2015

Máis información na web da CCEOU.

Powered by Drupal - Design by artinet