Selector rápido de contidos

Publicadas as listaxes da primeira adxudicación extraordinaria de setembro.

Consulta o calendario escolar para ver o día e hora de presentación. 

Admisión: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2015

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada, na 1ª adxudicación extraordinaria, así como as listaxes de espera aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

Réxime ordinario

O prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue dende o mércores 2 de setembro ata as 13:00 horas do venres 4 de setembro de 2015. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer na listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional.

  • Listaxes de persoas admitidas

- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

 

Réxime para as persoas adultas

O prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue dende o mércores 2 de setembro ata ás 13:00 horas do venres 4 de setembro de 2015. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para as persoas con praza adxudicada na modalidade a distancia, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" da sección "Ven a FP".

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

- Listaxe nos módulos de grao medio
- Listaxe nos módulos de grao superior

 Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

- Listaxe nos módulos de grao medio
- Listaxe nos módulos de grao superior

 

Formación profesional básica: Proceso de admisión e matrícula no IES Leixa

No seguinte documento pode verse o calendario de admisión e matrícula no ciclo de formación profesional básica de Artes Gráficas.

Nova normativa

  • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Ver máis información na nosa liña temporal

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regula ensinanzas, acceso e admisión a ciclos de FP básica

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regula ensinanzas, acceso e admisión a ciclos de FP básica -

Publicada a Orde do 13 de xullo de 2015 (DOG do 22 de agosto) pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas.

 

Libros de texto para o curso 2015-2016

Preme sobre a ligazón para ter acceso ao documento coa relación de libros de texto para o curso 2015-2016.

IMPORTANTE: Só se deben comprar os libros marcados como "Obrigatorios".

Calendario de exames de setembro

Publicado o 01.07.2015

Dispoñible o calendario de exames da convocatoria extraordinaria de setembro para bacharelato e formación profesional básica.

 

Powered by Drupal - Design by artinet