IES LUÍS SEOANE

 C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700 - Fax. 986864322
ies.luis.seoane@edu.xunta.es

PROBAS LIBRES TÍTULOS LOE

NORMATIVA REGULADORA

CALENDARIO DE PROBAS :    C.S. ADM. E FINANZAS        C.M. XEST. ADMINIST

PROGRAMACIÓNS  ADMINISTRACIÓN:    ADM.E FINANZAS             XEST.ADMINIST

 

PROBAS DE MATERIAS PENDESTES

                     CALENDARIO CICLOS (PENDENTES E PERDA AVAL.CONT.):   ADMINISTRACIÓN     ADMINISTRACIÓN ADULTOS         COMERCIO

                     CALENDARIO ESO/BACH

PROBAS LIBRES TÍTULOS EXTINGUIDOS LOXSE

Os títulos LOXSE: Secretariado, Xestión comercial e Marketing e  Comercio; extínguense pola implantación das titulacións LOE.

Para os títulos a extinguir realizarase a segunda e DERRADEIRA proba Libre en maio de 2016, o alumnado que desexe realizala debe presentar a solicitude do 6 ao 16 de maio de 2016.

O alumnado que só teña pendente a realización da FCT, terá de prazo como máximo ata o seguinte curso académico ao da realización das convocatorias de proba libre, e dicir 2016-2017 ( a FCT debe estar rematada en xuño de 2017).

Para maior información: Orden do 8 de maio de 2015, DOG 19 de maio.

CALENDARIO EXAMENES (PROX.)

PROGRAMACIÓNS:     C.S. SECRETARIADO               C.S. XEST.COMERC.E MARKETING             C.M. COMERCIO 

 

Distribuir contido