Benvidos

 

CENTRO 15005269

IES Urbano Lugrís (Coruña)

 

   

 

 

  

O edificio foi construido no ano 1967 e foi entregado no ano 1975.

Inicialmente chamouse Instituto Politécnico Nacional de La Coruña.

No ano 1977 pasa a chamarse Instituto Politécnico Nacional Diego Delicado Marañón.

Dende o ano 1998 leva o nome de Instituto de Educación Secundaria Urbano Lugrís.

Iniciar sesión

Distribuir contido