Inicio

Aplicación de xestión das solicitudes de reserva para centros adscritos  e admisión para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos.

Os menús que se amosan neste momento son:

  1. Inicio: O punto no que se atopa lendo vostede, cunha descrición rápida da aplicación.
  2. Solicitudes: Menú no que se poden cargar os datos dunha solicitude
    1. de reserva de admisión en centros adscritos (do 1 ao 15 de Febreiro de 2018) ,
    2. de admisión (do 1 ao 20 de marzo de 2018)
  3. Letras desempate: Amósanse as letras primeira e segunda do primeiro e segundo apelido, obtidas de xeito aleatorio, para empregar no proceso de desempate en caso de ser preciso.
  4. Axuda: Contidos xerais de axuda da aplicación, normativa e manuais. 

 

Solicitude de admisión

Próxima apertura

(aberto do 1 ao 20 de Marzo)

Para as familias:

Poden cubrir o formulario de admisión a través do menú Solicitudes - Admisión - Crear solicitude de admisión. Feito iso poden optar por:

  • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo que solicita en primeiro lugar.
  • Se dispoñen de certificado dixital ou chave 365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.

Nembargantes, para quen o queira cubrir a man, pódeno descargar a través das seguintes ligazóns:

Preman aquí para a consulta dun breve manual.

FEDER