avalia

Xestión das avaliacións do sistema educativo

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio

Avaliacións do sistema educativo. Curso 2017-2018

02/05/18: O manual da aplicación informática avalia está dispoñible no menú "Avaliacións>>Descargas".

 

Avaliación individualizada de 3.º curso de educación primaria

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018 (DOG do 26 de abril)

24/05/18: Segundo o correo remitido o día 24 de maio, os centros deben descargar e imprimir o material para a entrega dos cuestionarios ás familias.

25/05/18: Os manuais de corrección están dispoñibles no menú "Avaliacións>>Descargas".

 

Avaliación final de educación primaria

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2018 (DOG do 26 de abril)

31/05/18: Segundo o correo remitido o 31 de maio, os centros deben descargar e imprimir o material para a entrega dos cuestionarios ás familias.

 

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2018 (DOG do 26 de abril)

31/05/18: Segundo o correo remitido o 31 de maio, os centros deben descargar e imprimir o material para a entrega dos cuestionarios ás familias.

 

 

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de:

  • Correo electrónico: uac@edu.xunta.es
  • Páxina web: www.edu.xunta.es/uac
  • Teléfono: 881 997 701
  • Fax: 881.997.788

 


Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto