Inicio

06/05/19: O manual da aplicación informática avalia está dispoñible no menú "Avaliacións>>Descargas".

21/05/19: Segundo o correo remitido o día 21 de maio, os centros deben descargar e imprimir o material para a aplicación da proba a partir do día 22 de maio.

 

Avaliacións do sistema educativo. Curso 2018-2019

 

Avaliación individualizada de 3.º curso de educación primaria

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

Avaliación final de educación primaria

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)


 

 

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de:

  • Correo electrónico: uac@edu.xunta.es
  • Páxina web: www.edu.xunta.es/uac
  • Teléfono: 881 997 701
  • Fax: 881.997.788