Inicio

Avaliacións do sistema educativo. Curso 2017-2018

 28/11/18: Informes de resultados. Comunícase que está dispoñible a súa descarga en "Informes>>Resultados".

      Manual de usuario para a descarga de informes de resultados.

 

Avaliación individualizada de 3.º curso de educación primaria

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018 (DOG do 26 de abril)

 

Avaliación final de educación primaria

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2018 (DOG do 26 de abril)

 

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2018 (DOG do 26 de abril)


 

 

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de:

  • Correo electrónico: uac@edu.xunta.es
  • Páxina web: www.edu.xunta.es/uac
  • Teléfono: 881 997 701
  • Fax: 881.997.788