Inicio


Avaliacións do sistema educativo. Curso 2018-2019

 

Avaliación individualizada de 3.º curso de educación primaria

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

Avaliación final de educación primaria

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

Avaliación final de educación secundaria obrigatoria

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019 (DOG do 3 de maio)

 

 

Calquera incidencia relativa á aplicación informática debe ser posta en coñecemento da Unidade de Atención a Centros (UAC), para a súa resolución, a través de: