Curso académico: 2019/2020
Centro: 15025657 - IES de Mugardos

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Serafín Álvarez Rodríguez
Vicedirector/a Begoña María Gómez Díaz
Secretario/a Rafael Lago Santamaría
Xefe/a de estudos de adultos José Luis Mayobre Antón
Xefe/a de estudos David Martínez Millán