Curso académico: 2019/2020
Centro: 15026960 - CEIP de Ponzos

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Óscar López Bouzón
Secretario/a Miguel Anxo Casteleiro Souto
Xefe/a de estudos Cristina María López Dacosta