Curso académico: 2020/2021
Centro: 27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Antonio Ibáñez Burgo
Vicedirector/a José Luis Blanco Carballido
Secretario/a Emerio Ares Senra
Xefe/a de estudos Juan José Rodríguez Prieto