Curso académico: 2019/2020
Centro: 27007247 - IES Francisco Daviña Rey

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Isaac González González
Vicedirector/a Mario Rodríguez Luaces
Secretario/a María Rosario Barrientos Pérez
Xefe/a de estudos nocturno José Antonio Vidal Garea
Xefe/a de estudos Raquel Aira González