Curso académico: 2020/2021
Centro: 36020064 - CIFP Carlos Oroza

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Manuel Hermo Piñeiro
Vicedirector/a María Pilar Tallón Silvosa
Secretario/a Juan Ferradas Bautista
Xefe/a de estudos Ana María Area Gómez