Curso académico: 2019/2020
Centro: 15025657 - IES de Mugardos
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Agroxardinaría e composicións florais Non
Educación secundaria obrigatoria Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non
Educación secundaria para persoas adultas Réxime de adultos Non