Curso académico: 2019/2020
Centro: 27007247 - IES Francisco Daviña Rey

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Coidados auxiliares de enfermaría
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Formación e orientación laboral
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Operacións administrativas e documentación sanitaria
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente
Plan LOXSE Réxime de adultos Coidados auxiliares de enfermaría - Relacións no equipo de traballo
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Instalacións de telecomunicacións
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio á comunicación
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Apoio domiciliario
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Destrezas sociais
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Primeiros auxilios
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Teleasistencia
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Desenvolvemento cognitivo e motor
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - Expresión e comunicación
Plan LOE Réxime de adultos Educación infantil - O xogo infantil e a súa metodoloxía
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Motores
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de carga e arranque
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de vehículos automóbiles - Sistemas de transmisión e freada
Plan LOE Proba libre Atención a persoas en situación de dependencia
Plan LOE Proba libre Educación infantil
Plan LOE Proba libre Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Proba libre Instalacións de telecomunicacións
Plan LOE Proba libre Sistemas de telecomunicacións e informáticos
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Electricidade e electrónica
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Mantemento de vehículos