Curso académico: 2019/2020
Centro: 36020064 - CIFP Carlos Oroza

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Cociña e gastronomía
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Servizos en restauración
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de cociña
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Gastronomía e nutrición
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Procesos de elaboración culinaria
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Procesos de preelaboración e conservación en cociña
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión da produción en cociña
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Sommelier
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - Xestión administrativa e comercial en restauración
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Alemán
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Francés
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Italiano
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración - 2ª Lingua estranxeira-Portugués
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Comercialización de eventos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Dirección de aloxamentos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Estrutura do mercado turístico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Inglés
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Márketing turístico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Protocolo e relacións públicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recepción e reservas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Recursos humanos no aloxamento
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - Xestión do departamento de pisos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Alemán
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Francés
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Italiano
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos - 2ª Lingua estranxeira - Portugués
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Cociña e gastronomía
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Servizos en restauración
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de cociña
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración