Curso académico: 2019/2020
Centro: 27010064 - CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Outros datos do centro

Só se amosa marcada a casiña de comedores nos centros en que este é xestionado pola propia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. En caso de que non apareza marcado consúltese a web do propio centro para ter máis información.

Servizos complementarios
Tipo xornada
Ensinanza Tipo xornada
Educación infantil Partida
Educación primaria Partida