15005257

15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal

981203000 ies.menendez.pidal@edu.xunta.es
981201257 IES Ramón Menéndez Pidal
Latitude: 43.373853
Lonxitude: -8.399574
Rúa Instituto Zalaeta

15002, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao medio
CMCOM01 Actividades comerciais
Ciclos de grao superior
CSCOM02 Comercio internacional
CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
Grao medio
ZMCOM02 Comercialización de produtos alimentarios
Grao superior
ZSCOM01 Transporte e loxística