Carnés e habilitacións profesionais

Convocatoria 2019

Probas de acceso a ciclos formativos

Convocatoria 2019

Plan de acreditación da experiencia profesional

Convocatoria 2019

Premios a proxectos de innovación na FP

Convocatoria 2019

Data límite para a presentación de solicitudes: 8 de febreiro de 2019

Proxectos de Formación Profesional Dual

Curso 2018-2019

Rede galega de Formación Profesional de hostalaría

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
presenta a Rede galega de Formación Profesional de hostalaría,
como un espazo de innovación e intercambio de experiencias
para o sector.

Folletos informativos da formación profesional

- Perfís profesionais de ciclo formativo

- Oferta de ciclos formativos en Galicia

- Módulos profesionais e unidades de competencia

Galería multimedia