15014556

15014556 - CIFP Coroso

881866874 cifp.coroso@edu.xunta.gal
881866885 CIFP Coroso
Latitude: 42.569189
Lonxitude: -8.981431
Avenida ca Coruña, 174C

15960, Ribeira
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0037 Técnicas da montaxe de instalacións
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0452 Motores
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada