32015037

32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

988788380 ies.chamoso.lamas@edu.xunta.es
988788384 IES Manuel Chamoso Lamas
Latitude: 42.420985
Lonxitude: -8.091897
Ant.Estrada Pontevedra - Mesego

32516, Carballiño, O
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBELE01 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas