MAGA01

 

MAGA01 - Produción agroecolóxica

Ciclo formativo
Familia: Agraria
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MAGA01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Realizar as actividades axeitadas para a obtención de produtos agropecuarios ecolóxicos con técnicas agrícolas e gandeiras, para a mellora da biodiversidade e da estabilidade do medio, e da fertilidade do solo, en condicións de calidade e aplicando a regulamentación de produción ecolóxica, de benestar animal, de prevención de riscos laborais e de protec-ción ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
En empresas públicas e privadas dedicadas ao cultivo e/ou á produción gandeira ecolóxica, por conta propia ou allea. Dentro da produción agroecolóxica atopamos as seguintes actividades: explotacións frutícolas, hortícolas e de cultivos herbáceos ecolóxicos; explotacións pecuarias ecolóxicas; empresas de produción de plantas para xardinaría ecolóxica; institucións de investigación e experimentación en cultivos e en produción gandeira ecolóxica; empresas de servizo á agricultura e á gandaría ecolóxica; viveiros e hortas escolares; empresas de certificación de produtos ecolóxicos; granxas-escola e aulas de natureza.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Traballador/ora cualificado/a por conta allea e por conta propia en cultivos e en gandaría ecolóxica, agricultor/ora ecolóxico/a, criador/ora de gando ecolóxico, avicultor/ora ecolóxico/a, apicultor/ora ecolóxico/a, produtor/ora de leite ecolóxico, produtor/ora de ovos ecolóxicos, viveirista ecolóxico/a, e operador/ora de maquinaria agrícola e gandeira.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0414 Formación e orientación laboral 107 4
MP0404 Fundamentos agronómicos 159 6
MP0405 Fundamentos zootécnicos 160 6
MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos 160 6
MP0408 Infraestruturas e instalacións agrícolas 107 4
MP0409 Principios de sanidade vexetal 107 4
MP0407 Taller e equipamentos de tracción 160 6
MP0413 Comercialización de produtos agroecolóxicos 70 4
MP0415 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0416 Formación en centros de traballo 410
MP0412 Manexo sanitario do agrosistema 105 6
MP0411 Produción gandeira ecolóxica 210 12
MP0410 Produción vexetal ecolóxica 192 11
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).